Peter Coene
IN PROJECT UITVOEREN-3
Telefoon: (030) 6 37 36 36, fax: (030) 6 36 29 16, Houten, lid B.N.O., E-mail:
Vindt eens een techniek uit die verder gaat dan normaal:
breedbeeldprojectie! Een diaprogramma met meer in de
breedte dan in de hoogte, de HELFT meer beeld! Er zijn verschillende wegen om het te zien: maak een afspraak, telefoon (030) 6 37 36 36 (kantoortijden) of vraag info.
Als opdrachtgever kunt u ons ook dia's sturen met het verzoek er een breedbeeld demo van te maken.
DE EIGENSCHAPPEN VAN DIAPROGRAMMA'S

Meestal is een film- of een diaprogramma bedoeld voor grotere groepen toeschouwers tegelijk. Een videoprogramma leent zich goed voor vertoning in kleiner verband en voor distributie. Elk AV medium kan onderdeel zijn van de produkt- of de marketingmix. Bij produktmix speelt het uiterlijk (kleur en vorm) en de eigenschappen van het produkt een rol. Bij marketingmix gaat het om de presentatie van het produkt: hoe en aan wie.

Is snelheid ondergeschikt aan kleur en vorm dan dient de beeldkwaliteit hoog
te zijn. Is het steeds wisselen van verhandelbare voorraad een belangrijke
factor, dan dient het wisselen van beelden snel en tegen lage kosten
mogelijk te zijn. Bij diaprogramma's zijn beeld en geluid afzonderlijke
"verpakt" op gescheiden dragers waarvan de inhoud pas tijdens het afspelen
aan elkaar wordt verbonden. Synchronisatie is de laatste produktiefase.
Tijdens het afspelen vindt voortdurend communicatie plaats tussen de
verschillende toestellen. (Lees hiernaast verder.)
Hierdoor heeft het diaprogramma een
eigen signatuur en dat betekent:

                               
1 het beeldformaat is pluriform. Alle mogelijke formaten zijn denkbaar. Breedbeeld, waarvan de beeldverhoudingen nogal uiteenlopen, is geen uitzondering. Maar denk ook eens aan
een driehoek, aan een cirkel of aan meer  schermen als de faciliteiten dat aan kunnen.
                           
2 de beeldkwaliteit is hoog, vergelijkbaar met speelfilm, alleen lang niet zo duur. In feite gaat het om hetzelfde beeldmateriaal. Ook de geluidskwaliteit is hoog. Beeld en geluid worden door aparte apparaten weergegeven, door beide topkwaliteit.
                                       
3 beelden kunnen eenvoudig worden verwisseld; er kunnen projectoren worden bijgeplaatst; de geluidsweergave kan worden aangepast; diaprogramma's kunnen achterelkaar worden opgeslagen en, alsof er geen andere programma's zijn, snel worden gekozen; bepaalde episodes kunnen worden herhaald en automatische stops kunnen worden toegepast. Flexibel, hoge impact.

4 het karakter van diaprogramma's is wat beschouwelijk van aard. Er kan gestyleerd te werk worden gegaan. Verduistering werkt mee aan goed begrip. Ook zijn er met andere technieken combinaties mogelijk.

Meer informatie: knop
Alle rechten NADRUKKELIJK voorbehouden, copyright Peter Coene, Houten 1999
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________
Terug naar Wie is Peter Coene
info@pcoene.nl