Peter Coene visualiseert "personality" vanuit een brede kijk op de maatschappij met een gerichte strategie en een heldere formule, vertaald in grafische, danwel illustratieve beelden. Hiervoor heeft PCP veel in huis en bovendien zijn er enkele multidisciplinaire faciliteiten aanwezig die integraal toegepast kunnen worden. Webdesign is daar een van. Lid BNO.

Opdrachtgevers zijn er in architectuur, bankwezen, boekuitgeverij, CNC metaal, chemie, evenementen, fotografie, krant- en tijdschriftuitgeverij, muziek, omroep, promotie, reclame, organisatiesoftware,  sportartikelen, staalconstructie en tentoonstellingen. Peter Coene heeft de expertise beschikbaar voor het ontwerpen en begeleiden van het gehele visuele traject.

Peter Coene BNO werkt(e) aan projecten in lichtreclame, diaprogramma's, geluidsproducties, tijdschrift- en boekproducties, manifestaties, RTV producties. Kleine en grote namen: Kodak, Stork, Rucanor, Avro etc. Genoeg voorbeelden, resultaten van zijn werk zijn internationaal verspreid.
Opdrachten volgens bovenstaande activiteiten vergen een intakegesprek.
Voor adviezen geldt dit zeker: wat is het probleem, naar welke oplossingen is al eerder gewerkt, enz.
PERSONALITY IN DESIGN
PROJECTEN
OPDRACHTGEVERS
Designonderzoek behelst o.a. het bepalen van gelijkende beelden (me too) om er vervolgens onderscheid in te maken. Dat onderscheid is een grondstof voor iets nieuws.
Productiebegeleiding omvat onder andere een inventarisatie der te bewandelen wegen, met de uitvoering en tussentijdse rapportage en kwaliteitscontrole. Vaak is een vertaalslag van nieuwe begrippen naar bestaande onvermijdelijk: zo wordt realisme gescheiden van onzin.

Het uitgangspunt bij vormgeving is niet zomaar iets anders te willen dan wel dat vastgesteld wordt dat de huidige vormengeving niet meer voldoet. Inzicht in betrokken gegevens leveren de indicaties die zeggen dat een ander design het beter zal doen. Uit dat inzicht kan een visie ontwikkeld worden. Continuiteit is inherent aan visie.
veelzijdig vormgeven, 5 pagina's
UITGEBREID in de volgende rubrieken
KORT ALGEMEEN
P e t e r   C o e n e   B N O,   o n t w e r p   &   r e a l i s a t i e
Alle rechten voorbehouden, copyright Peter Coene, Houten 1999
Beeldbrief
Peter Coene
Handelsreg. Utrecht nr. 30045230
Telefoon: (030) 6 37 36 36, fax: (030) 6 36 29 16,
lid Beroepsvereniging Nederlandse Ontwerpers B.N.O., E-mail:
disciplines
Who is?
digitaal ontwerpen,
2 pagina´s
beeldend ontwerpen, 5 pagina's
in project uitvoeren, 6 pagina's
Projecten uitvoeren
Veelzijdig vormgeven
Fotonatuurlijke afbeeldingen, airbrush
Kijk ook op Beeldend ontwerpen
Een snelle indruk
info@pcoene.nl
Ga ook naar
nostalgische
audio apparatuur